Collectanea Botanica, Vol 21 (1992)

Fruit and seed morphology of Euphorbia aggr. Flavicoma. Taxonomic implications


https://doi.org/10.3989/collectbot.1992.v21.102

Joan Simon
Laboratori de Botànica. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona, España

Julià Molero
Laboratori de Botànica. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona, España

Cèsar Blanchè
Laboratori de Botànica. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona, España

Resumen


S'estudia la morfologia de les càpsules i les granes de les espècies d' Euphorbia aggr. flavicoma a l'Europa Occidental. S'ha investigat un total de 1500 granes de 13 tàxons amb microscopi òptic, microscopi electrònic de rastreig i lupa bincular. Les dades han estat sotmeses a una anàlisi multivariant i es presenta el corresponent dendrograma. Al final del treball s'aporta una clau que permet distingir els tàxons a nivell d'espècie per mitjà de caràcters de la càpsula i de la grana.

Palabras clave


Euphorbia ; granes; càpsules; MER; anàlisi multivariant;

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 1992 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista: director.ibb@csic.es

Soporte técnico: soporte.tecnico.revistas@csic.es