Collectanea Botanica, Vol 19 (1990)

L'efecte de la mida de la inflorescència sobre les visites de pol-linitzadors de Delphinium nelsonii i Aconitum columbianum


https://doi.org/10.3989/collectbot.1990.v19.115

John M. Pleasants
Department of Botany. Iowa State University, Estados Unidos

Michael Zimmerman
Department of Biology and Office of the Dean. Oberlin College, Estados Unidos

Resumen


[ca] S'han suggerit do s factors que juguen un paper en la determinació de la mida de la inflorescència a l'interior d'una espècie: la limitació d'energia i la disminució de la recompensa de la pol-linització per a inflorescències llargues. En un esforç per avalua r la significació de la limitació de la pol-linització, hem examinat l'efecte de la mida de la inflorescència sobre els models de visita dels pol-linitzadors per a dues espècies, Aconitum columbiamun i Delphinium nelsonii. Aquestes espècies tenen una biologia de la pol-linització similar i amb dues presenten una inflorescència racemosa, però difereixen notablement en la mida de llurs inflorescències (A. columbianum té 1-26 flors obertes, mentre que D. Nelsonii només en té 1-6). Per a cada espècie, s'han examinat els paràmetres següents, com a funció de la mida de la inflorescència: visites pe r inflorescència, flors visitades per visita i visites per flor. Per a D. nelsonii, tots tres paràmetres augmenten quan augmenta la mida de la inflorescència, tot i que per a inflorescències llargues, la taxa d'increment se suavitza un xic pel que fa a flors pe r visita i visites per flor. Per a A. columbianum. tots tres paràmetres també augmenten generalment quan augmenta la mida de la inflorescència. però, per a les mides més grans, ja no hi ha més increment en visites per inflorescència o flors per visita. i s'observa una disminució en visites per flor. El model d'un menor increment en l’atractivitat amb inflorescències progressivament més grans correspon al que hom esperaria si l'atractivitat de la inflorescència fos basada en el concepte de diferència exactament perceptible . El model observat, d'un menor increment en flors per visita a mesura que augmenta la mida de la inflorescència, pot ser descrit adequadament per mitjà d'un model en el que hi ha, per regla general, una probabilitat fixada d'abandonar una flor per anar a una altra de la mateixa inflorescència. El nombre de visites per flor és simplement la conseqüència dels altres dos paràmetres. L'absència de cap disminució significativa en les visites de pol-linitzadors a mesura que augmenta la mida de la inflorescència de D. nelsonii suggereix que l'energia és probablement el factor limitant de la mida de la inflorescència. Per a A. columbianum. les inflorescències més llargues tenen un nombre reduït de visites per flor i el nombre total de visites per inflorescència, per a les inflorescències més extremadament llargues, es veu reduït. Això, conjuntament amb la possible reducció de la qualitat de les visites a les inflorescències més llargues, fa més gran la possibilitat que la mida de la inflorescència en Aconitum columbianum pugui ser limitada per la pol-linització.

Palabras clave


Pol-linització; Inflorescències; Aconitum; Delphinium; Ranunculaceae

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 1990 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista: collectaneabotanica@ibb.csic.es

Soporte técnico: soporte.tecnico.revistas@csic.es