Collectanea Botanica, Vol 19 (1990)

Investigació biomorfològica comparativa dels gèneres Consolida (DC.) S.F. Gray i Aconitella Spach en relació amb llur taxonomia i filogènia


https://doi.org/10.3989/collectbot.1990.v19.119

V. I. Trifinova
Botanical lnstitute. Academy of Sciences of' the USSR, Federación de Rusia

Resumen


[ca] Les relacions filogenètiques a l'interior del gènere Consolida i entre els gèneres Consolida i Aconitella han estat posades de manifest com a resultat de la comparació de dades anatòmiques, cariològiques i morfològiques. Aquesta investigació ha confirmat la correcció de Ja divisió intragenèrica del gènere Consolida, proposada per E. Huth (1895), per a tres de les cinc seccions que creixen al territori de la U.R.S.S. El rang taxonòmic ha estat especificat per al grup més mòdem i evolutivament avançat d'espècies del gènere Aconitella. que és considerat per molts autors a l'interior dels límits del gènere Consolida. La posició taxonòmica d'Aconitella barbata (Bunge) Sojék, les característiques morfològiques de la qual són intermèdies entre els gèneres Aconitella i Consolida, ha estat precisada exactament. Les tendències evolutives principals de la tribu Delphineae han estat identificades: a partir del gènere mesofitic completament perenne Aconitum, que és el més primitiu en els aspectes anatòmics, cariològics imorfològics, a través d'una sèrie de formes desconegudes, cap al gènere Delphinium; i també, a partir dels representants anuals de la secció Delphinium del subgènere Delphinium, cap als gèneres Consolida i Aconitella.

Palabras clave


Consolida; Aconitella; Delphinium; Aconitum; Taxonomia; Anatomia; Morfologia; Evolució; Cariologia

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 1990 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista: collectaneabotanica@ibb.csic.es

Soporte técnico: soporte.tecnico.revistas@csic.es