Collectanea Botanica, Vol 19 (1990)

Morfologia de les granes de les espècies ibèriques del gènere Aconitum L.


https://doi.org/10.3989/collectbot.1990.v19.120

Julià Molero
Laboratori de Botànica. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona, España

M. Antonia Puig
Laboratori de Botànica. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona, España

Resumen


[ca] Es presenta un estudi morfològica-biomètric de les granes dels tàxons del gènere Aconitum L. presents a la Península Ibèrica. Es tracten aspectes que fan referència a: 1) disposició de les granes al fol-licle. 2) definició de paràmetres (forma general i ornamentació de l'episperma), 3) biometria i 4) descripció de les granes dels representants ibèrics. Els microcaràcters relacionats fonamentalment amb el relleu epispèrmic, forma i ornamentació de la base d'inserció (hílum i cél-lules umbil-licals), són els que es mostren més útils per discriminar els tàxons i els que proporcionen més informació filogenètica.
Els resultats Que s'exposen coincideixen, en línies generals, amb els d'altres autors (Seitz, 1969; Cappeletti & Poldini, 1984). Es presenten, tan mateix, discrepàncies importants pel que fa a la morfologia seminal, en especial de l'ornamentació de l'episperma, en les espècies A. anthora. A. Napellus s.l., A. Burnatii i A. vulparia subsp. ranunculifolium. Es presenta, sovint, polimorfisme seminal en les diferentes poblacions, amades geogràficament, d'una mateixa espècie o subspècie. tant en el context ibèric com d'Europa central i meridional. Es conclou que aquest polimorfisme és una manifestació més de la plasticitat fe no típica del gènere, particularment intensa en tes espècies colonitzadores d'àmplia valència ecològica (A . napellus, s.l.; A. vulparia. s.l.), possiblement conseqüència de la deriva genètica de les poblacions.

Palabras clave


Aconitum; Ranunculaceae; Granes; Micromorfologia; Taxonomia; Evolució

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 1990 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista: collectaneabotanica@ibb.csic.es

Soporte técnico: soporte.tecnico.revistas@csic.es