Collectanea Botanica, Vol 18 (1990)

Citotaxonomia de les espècies nordafricanes de Delphinium L. sect. Delphinium (Ranunculaceae)


https://doi.org/10.3989/collectbot.1990.v18.127

César Blanché
Laboratori de Botánica. Departament de Productos Narurals. Biologia Vegetal Sanitària i Edafologia. Facultat de Farmacia. Universitat de Barcelona, España

Julià Molero
Laboratori de Botánica. Departament de Productos Narurals. Biologia Vegetal Sanitària i Edafologia. Facultat de Farmacia. Universitat de Barcelona, España

Joan Simon
Laboratori de Botánica. Departament de Productos Narurals. Biologia Vegetal Sanitària i Edafologia. Facultat de Farmacia. Universitat de Barcelona, España

Resumen


S'han estudiat els nombres cromosòmics i l'estructura deis cariotipus de 15 poblacions nordafricanes de Delphinium L. sect. Delphinium. Delphinium balansae Boiss. & Reuter, amb cariotipus mes simètric, apareix com a possible ancestre perenne de la resta d’espècies anuals amb cariotipus més asimètric i més curt. Es proposa una reorganització taxonòmica de la secció, d'on es descriu en dues series noves (ser. Macropetala ser. nova i ser. Balansae ser. nova.) i es proposen dues combinacions noves (D. nanum subsp. alboliliaceum and D. nanum subsp. elongatum).

Palabras clave


Ranunculaceae; Delphinium; taxonomia; cariologia; Nordáfrica

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 1990 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista: collectaneabotanica@ibb.csic.es

Soporte técnico: soporte.tecnico.revistas@csic.es