Collectanea Botanica, Vol 17, No 2 (1989)

Dades sobre la biologia d'espècies ibèrico-baleàriques d'Artemisia L.


https://doi.org/10.3989/collectbot.1989.v17.141

Joan Vallès Xirau
Laboratori de Botànica. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona, España

Resumen


[ca] S'estudien diversos aspectes de la biologia de les espècies ib èrico-baleàriques d'Artemisia L., fonamentalment de les seccions Artemisia L. i Seriphidium Besser. La germinació de les cipseles, el tipus de cicle biològic, la biologia de la reproducció i la fenologia són els principals termes tractats.

[fr] On étude des aspects divers de la biologie des espèces ibéro-baléariques du genre Artemisia L., notamment des sections Artemisia L. et Seriphidium Besser. La germination des cypseles, le type du cycle biologique, la biologie de la reproduction et la phénologie sont les principaux points traités.

Palabras clave


Asteraceae; Artemisia; Biologia; Fenologia; Biologie; Phénologie

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 1989 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista: collectaneabotanica@ibb.csic.es

Soporte técnico: soporte.tecnico.revistas@csic.es