Collectanea Botanica, Vol 17, No 1 (1988)

Aportacions a la flora de les comarques transibèriques, II


https://doi.org/10.3989/collectbot.1988.v17.161

Ana M. Rovira
Departament de Botànica. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona, España

Resumen


[fr] On expose quelques nouveautés taxonomiques et chorologiques pour la Flore des comarques catalanes du Sud de l'Ebre. On décrit deux nouveaux taxa: Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. dertosensis Molero & Rovira et Helianthemum pilosum (L.) Pers. var. pseudoasperum Molero & Rovira. On propose aussi une nouvelle combinaison nomenclaturelle: Reseda lutea L. subsp. vivantii (P. Montserrat) A. Rovira. Dans l’aspecte chorologique, Euphorbia lagascae Sprengel est indiquée pour la première fois en Catalogne: la plupart des autres espèces sont des nouveautés pour les comarques catalanes du Sud de l'Ebre.

[ca] Presentem un recull de novetats corològiques i taxonòmiques per a les comarques catalanes situades alsud de l'Ebre. Es descriuen dos tàxons nous: Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. dertosensis Molero & Rovira i Helianthemum pilosum (L.) Pers. var. pseudoasperum Molero & Rovira. S'estableix una nova combinació nomenclatural: Reseda lutea L. subsp. vivantii (P. Montserrat) A. Rovira. En l'aspecte corològic. Euphorbia lagascae Sprengel representa una novetat per a Catalunya. La majoria de les altres citacions representen novetats pel conjunt d'aquestes comarques catalanes meridio-occidentals.

Palabras clave


Brassicaceae; Brassica; Cistaceae; Helianthemum; Resedaceae; Reseda; Chorologie; Catalogne; Corologia; Països Catalans

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 1988 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista: collectaneabotanica@ibb.csic.es

Soporte técnico: soporte.tecnico.revistas@csic.es