Collectanea Botanica, Vol 22 (1993)

Contribució al coneixement de les algues epifítiques en llacunes litorals


https://doi.org/10.3989/collectbot.1993.v22.80

Jaume Cambra
Departament de Biologia vegetal. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona., España

Resumen


Es presenten els resultats sobre les algues epifítiques d'hidròfits i helòfits en llacunes litorals. En general, les poblacions d'algues són força diversificades, destacant el grup de les diatomees, seguides de lluny per les cloroficies y les cianoficies. En general totes les plantes aquàtiques es troben força epifitades. No obstant, les tiges de Phragmites australis presenten unes poblacions d'algues epifítiques molt importants. Que es troben dominades per Cladophora glomerata v. crassior o Rhizoclonium riparium, acompanyades per un gran nombre d'espècies subordinades.

Palabras clave


epiphytic; algae; coastallagoons; macrophytes; diatoms;

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 1993 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista: director.ibb@csic.es

Soporte técnico: soporte.tecnico.revistas@csic.es