Collectanea Botanica, Vol 22 (1993)

El bosc mesòfil a les Muntanyes Catalanídiques septentrionals


https://doi.org/10.3989/collectbot.1993.v22.83

Oriol de Bolòs
Departament de Biologia Vegetal. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona., España

Josep M. Montserrat
Institut Botànic de Barcelona, España

Angel M. Romo
Institut Botànic de Barcelona, España

Resumen


Descripció de l'estructura, la composició florística i l'ecologia dels boscs mesòfils de les Muntanyes Catalanídiques septentrionals. És analitzada la variabilitat d'aquest bosc a les diverses panes de la serralada. Són estudiats els sintàxons Doronico-Fraxinetum, re presentat per les subassociacions doranicetosum, melampyretosum. vincetosum.festucetosum, luzuletosum i aretosum.

Palabras clave


boscs mesòfils; Fraxinus excelsior; Muntanyes Catalanídiques;

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 1993 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista: director.ibb@csic.es

Soporte técnico: soporte.tecnico.revistas@csic.es