Collectanea Botanica, Vol 21 (1992)

A Survey of Mucilaginous Testa in Chamaesyce


https://doi.org/10.3989/collectbot.1992.v21.95

M. S. Jordan
Department of Biology, University of Richmond, Estados Unidos

W. J. Hayden
Department of Biology, University of Richmond, Estados Unidos

Resumen


Han estat estudiades les granes de Chamaesyce segons la presència o no de testa mucilaginosa. Les mostres van ésser seleccionades per tal de representar tot es les principals seccions del gènere. Les observacions han estat fetes al microscopi de disseció desprès d'hidratar breument les llavors; addicionalment s'han fet observacions en el MER de llavors seques, senceres i fracturades , de les espècies seleccionades. Amb poques excepcions, la major part de les subseccions de Boissier presenten els tests de presència de mucílags a les granes positius; no obstant, els mucilags generalment no es presenten en les subseccions Gymnadeniae i "Scterophyltae", per a les quals l'absència de mucilags es considerada comuna pèrdua secundària a partir d'avantpassats mucilaginosos. Encara que la producció de mucilags s'associa amb les capes subepidèrmiques ben definides de les macroesclereides, en realitat es la capa de cèl-lules superficials la que secreta mucilags. Les cèl-lules secretores de mucílags i les macroesclereides de la testa madura s' interpreten com desenvolupades a partir de les capes epidèrmiques dels teguments extern i intern, respectivament. El mucilag de les granes possiblement juga un paper en la hidratació i/o dispersió de les granes.

Palabras clave


testa; mucilag; Chamaesyce; MER; estructura de la grana;

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 1992 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista: collectaneabotanica@ibb.csic.es

Soporte técnico: soporte.tecnico.revistas@csic.es