Álvarez, H., Ibáñez, N., & Gómez-Bellver, C. (2016). Noves aportacions al coneixement de la flora al·lòctona de la comarca del Baix Llobregat (Catalunya, Espanya). Collectanea Botanica, 35, e007. https://doi.org/10.3989/collectbot.2016.v35.007