Álvarez, H., Ibáñez, N. y Gómez-Bellver, C. (2016) «Noves aportacions al coneixement de la flora al·lòctona de la comarca del Baix Llobregat (Catalunya, Espanya)», Collectanea Botanica, 35, p. e007. doi: 10.3989/collectbot.2016.v35.007.