Collectanea Botanica, Vol 19 (1990)

Eficàcia i eficiència de la pollinització d'abellots i colibrís que visiten Delphinium nelsonii


https://doi.org/10.3989/collectbot.1990.v19.114

Nicholas M. Waser
Department of Biology. University of California, Estados Unidos

Mary V. Price
Department of Biology. University of California, Estados Unidos

Resumen


[ca] Delphinium nelsonii Greene és una planta perenne de floració primaveral que creix a les Muntanyes Rocoses de Nordamèrica. Les seves flors blaves s'acorden a la clàssica (síndrome de pol-linització per abellots», però, a l'oest de Colorado, són visitades per colibrís (durant la primera meitat del període de floració) així com per reines d'abellots (principalment durant la segona meitat del període). Els experiments amb plantes conreades en testes mostraren que un abellot diposita unes 10 vegades més de pol-len quan visita una flor que quan ho fa un colibrí, i origina la formació d'un nombre de granes unes 10 vegades més elevat. Tanmateix, tant els abellots com els colibrís es mostren similars en la «qualitat» del pol-len lliurat, per exemple, en llurs distàncies de creuament. Al nivell de les poblacions totals de pol-linitzadors, les taxes de visita dels colibrís poden ser unes 10 vegades més altes que no pas les dels abellots, en part perquè visiten les flors més ràpidament. Les dues menes de visitants haurien de lliurar, aleshores, quantitats de pol- Ien similars en conjunt, cosa Que es veu confirmada per les càrregues de pol-len similars a les flors al principi i al final de la floració, i haurien de contribuir aproximadament en la mateixa mesura a la producció de granes, cosa que és confirmada per diversos experiments i diverses observacions. Les contribucions relatives exactes probablement depenen de les dimensions de les poblacions de pol-linitzadors. que en el cas dels colibrís semblen haver variat en un factor de 2.5 al llarg de 14 anys. Les contribucions similars d'ocells i abellots a la producció de granes mostren que el rendiment individual de llur pol-linització s'ha de distingir de l'eficàcia a nivell de població i que la «síndrome de pol-linització» d'una flor pot no indicar l'eficàcia actual dels seus visitants.

Palabras clave


Abellots; Colorado; Delphinium nelsonii; Colibrís; Pol-linització; Producció de granes

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 1990 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista: collectaneabotanica@ibb.csic.es

Soporte técnico: soporte.tecnico.revistas@csic.es