Collectanea Botanica, Vol 28 (2009)

Sobre la distribució de Trifolium diffusum Ehrh. als Països Catalans


https://doi.org/10.3989/collectbot.2009.v28.34

A. Pérez-Haase
Departament de Biologia Vegetal (Unitat de Botànica), Universitat de Barcelona, España

E. Batriu
Departament de Biologia Vegetal (Unitat de Botànica), Universitat de Barcelona, España

A. Mercadé
Departament de Biologia Vegetal (Unitat de Botànica), Universitat de Barcelona, España

J. M. Blanco-Moreno
Departament de Biologia Vegetal (Unitat de Botànica), Universitat de Barcelona, España

Resumen


[es ] En esta nota a portamos nuevos datos sobre la distribución de Trifolium diffusum Ehrh. en los Países Catalanes y confirmamos su presencia en Cataluña.

[ct] En aquesta nota aportem noves dades corològiques de Trifolium diffusum Ehrh. als Països Catalans i confirmem la seva presència a Catalunya.

Palabras clave


Trifolium diffusum; nuevas localidades; ecología; Cataluña

Texto completo:


PDF

Referencias


BDBCV. Banco de Datos de Biodiversidad. (Data de consulta: 25/IX/2008). Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. http://bdb.cth.gva.es

Barceló y Combis, F. 1879-1881. Flora de las Islas Baleares. Establecimiento tipográfico de Pedro José Gelabert, Palma de Mallorca.

Bolòs, O. de & Vigo, J. 1984. Flora dels Països Catalans 1. Editorial Barcino, Barcelona.

Cadevall i Diars, J. 1915-1919. Flora de Catalunya 2. Institut de Ciències, Barcelona.

Carrillo, E. & Ninot, J. M. 1992. Flora i vegetació de les valls d’Espot i de Boí. Arxius Sec. Cièn. 99/2. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

Coombe, D. E. 1968. Trifolium L. In: Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, D. A. (Eds.), Flora Europaea 2. Cambridge University Press, Cambridge, London, New York, Melbourne: 157-172.

Font, J. 2001. Estudis botànics de la serra de l’Albera. Catàleg florístic general i poblament vegetal de les Basses de l’Albera. Tesi Doctoral. Institut d’Ecologia Aquàtica, Universitat de Girona.

Fraga i Arguimbau, P., Mascaró Sintes, C., Carreras Martí, D., Garcia Febrero, O., Pallicer Allés, X., Pons Gomila, M., Seoane Barber, M. & Truyol Olives, M. 2004. Catàleg de la flora vascular de Menorca. Collecció Recerca 9. Institut Menorquí d’Estudis, Maó.

Franquesa, T. 1995. El paisatge vegetal de la península del cap de Creus. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

GBIF. Biodiversity occurrence data accessed through GBIF Data Portal. (Data de consulta: 5/IX/2008). http://www.gbif.org

Losa, T. M. & Montserrat, P. 1951. Aportación al conocimiento de la flora de Andorra. Instituto de Estudios Pirenaicos, CSIC, Zaragoza.

Mateo, G. & Crespo, M. B. 1995. Flora abreviada de la Comunidad Valenciana. Editorial Gamma, Alacant.

Muñoz Rodríguez, A., Devesa, J. A. & Talavera, S. 2000. Trifolium L. In: Talavera, S., Aedo, C., Castroviejo, S., Herrero, A., Romero Zarco, C., Salgueiro, F. J. & Velayos, M. (Eds.), Flora iberica 7 (2). Leguminosae (partim). Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid: 647-719.

Pignatti, S. 1982. Flora d’Italia 1. Edagricole, Bologna. Porta, P. 1887. Stirpium in insulis Balearium anno 1885 collectarum enumeratio. Stab. Tip. Lit. ed Elettro-Galv. di G. Pellas, Florència.

Rouy, G. 1899. Flore de France 5. Asnières, París. Ružica, I., Vučković, M., Stojanović, S. & Budak, V. 1997. Chorological, coenological and ecological characteristics of Trifolium diffusum Ehrh. in Vojvodina. Thaiszia 7: 183-189.

SILENE Base de Données. (Data de consulta: 15/IX/2008). Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMED). http://silene.cbnmed.fr

Soó, R. 1980. A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 4. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vigo, J., Soriano, I., Carreras, J., Aymerich, P., Carrillo, E., Font, X., Masalles, R. M. & Ninot, J. M. 2003. Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes (Prepirineus orientals ibèrics). Monografi es del Museo de Ciències Naturals 1. Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.
Copyright (c) 2009 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista: collectaneabotanica@ibb.csic.es

Soporte técnico: soporte.tecnico.revistas@csic.es