Collectanea Botanica, Vol 21 (1992)

New combinations for infraspecific taxa in the genus Euphorbia L. (Euphorbiaceae)


https://doi.org/10.3989/collectbot.1992.v21.99

Rob C.H.M. Oudejans
Sherpenzeel,

Resumen


Es proposen als voltant de 80 combinacions noves de tàxons infraespecífics en el gènere Euphorbia L. Com anticipació a la publicació del catàleg mundial de tots el tàxons infraespecífics descrits i usats en la tribu Euphorbieae (Euphorbiaceae).Amés s'inclou una nota referent a E.fischeriana Steudel.

Palabras clave


Euphorbia; Euphorbiaceae; combinacions nove; tàxons infraespecífics;

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 1992 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista: collectaneabotanica@ibb.csic.es

Soporte técnico: soporte.tecnico.revistas@csic.es