L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona com una eina per la conservació dels tàxons endèmics i amenaçats de Catalunya

Autores/as

  • N. Nualart Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
  • N. Montes-Moreno Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
  • L. Gavioli Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
  • N. Ibáñez Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)

DOI:

https://doi.org/10.3989/collectbot.2012.v31.007

Palabras clave:

conservació, documentació de col·leccions, endemisme, extinció, flora amenaçada, conservación, documentación de colecciones, endemismo, extinción, flora amenazada

Resumen


El herbario del Instituto Botánico de Barcelona (BC) es la colección de plantas más importante de Cataluña y la segunda de España y es representativo de la flora de la región mediterránea occidental. Incluye la colección general y otras colecciones históricas (desde el siglo XVII hasta principios del XX). Los objetivos principales de este trabajo han sido evaluar la representatividad de los táxones endémicos y amenazados de Cataluña en el herbario así como aportar información de tipo cronológico y geográfico de intensidad de recolección y nuevos datos altitudinales, corológicos, cronológicos, fenológicos y de riesgo de sobrerecolección. Se ha analizado la colección general y una parte de los herbarios históricos informatizados (Cadevall, Hieraciotheca Gallica et Hispanica, Institució Catalana d’Història Natural, Salvador, Societat Botànica Barcelonesa y Trèmols [volúmenes I-XXI]). Se han encontrado ejemplares de Cataluña del 82,24% de los 304 táxones endémicos y amenazados. Las zonas más herborizadas son el valle de Ribes, Montserrat, el macizo del Port, la sierra de Cardó, el macizo del Montseny y la sierra del Montsec. Se amplía la distribución de Berberis vulgaris L. subsp. seroi O. Bolòs & Vigo y Stachys maritima Gouan. Se aportan nuevos datos altitudinales y fenológicos para nueve y 40 táxones, respectivamente. [ct] L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona (BC) és, pel seu volum, la col·lecció de plantes més important de Catalunya i la segona d’Espanya i és representatiu de la flora de la regió mediterrània occidental. Inclou, a banda de la col·lecció general, altres col·leccions històriques (des del segle XVII fins a principis del XX). Els objectius principals d’aquest treball han estat avaluar la representativitat a l’herbari dels tàxons endèmics i amenaçats de Catalunya així com aportar informació de caire cronològic i geogràfic d’intensitat de recol·lecció i noves dades altitudinals, corològiques, cronològiques, fenològiques i de risc de sobrerecol·lecció. S’ha analitzat la col·lecció general i una part dels herbaris històrics informatitzats (Cadevall, Hieraciotheca Gallica et Hispanica, Institució Catalana d’Història Natural, Salvador, Societat Botànica Barcelonesa i Trèmols [volums I-XXI]). S’han trobat exemplars de Catalunya del 82,24% dels 304 tàxons endèmics i amenaçats. Les zones més herboritzades són la vall de Ribes, Montserrat, el massís del Port, la serra de Cardó, el massís del Montseny i la serra del Montsec. S’amplia la distribució de Berberis vulgaris L. subsp. seroi O. Bolòs & Vigo i Stachys maritima Gouan. S’aporten noves dades altitudinals i fenològiques per a nou i 40 tàxons, respectivament.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Aizpuru, I., Aseginolaza, C., Uribe-Echebarría, P. M., Urrutia, P. & Zorrakin, I. (Eds.) 1999. Claves ilustradas de la flora del País Vasco y territorios limítrofes. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria.

Anònim 1972. Réglément. Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 14: 7-14.

Barriocanal, C. & Blanché, C. 2002. Estat de conservació i propostes de gestió per Stachys maritima Gouan a la península Ibèrica. Orsis 17: 7-20.

Bausá, M. 1945. Datos micológicos. Anales Jard. Bot. Madrid 5: 143-160.

Benedí, C. & Molero, J. 1988. Exsiccata selecta florae ibericae boreo-orientalis et balearicae. Fontqueria 16: 25-40.

Bernal, M. 1999. Estudi biosistemàtic del gènere Dianthus al NE de la península Ibèrica. Tesi Doctoral, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Bernal, M., Laínz, M. & Muñoz-Garmendia, F. 1990. Dianthus. In: Castroviejo, S., Laínz, M., López González, G., Montserrat, P., Muñoz Garmendia, F., Paiva, J. & Villar, L. (Eds.), Flora iberica 2. Real Jardín Botánico (CSIC), Madrid: 426-462.

Blanca, G., Cabezudo, B., Cueto, M., Fernández, C. & Morales, M. C. (Eds.) 2009. Flora vascular de Andalucía oriental. Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía), Sevilla.

Blanché, C., Barriocanal, C., Martinell, M. C., Massó, S. & López-Pujol, J. 2010. Deu anys de seguiment demogràfic i genètic d'Stachys maritima a Catalunya (2001-2010). Implicacions per a un pla de recuperació. Collect. Bot. (Barcelona) 29: 59-78. http://dx.doi.org/10.3989/collectbot.2010.v29.006

Bolòs, O. de, Vigo, J., Masalles, R. M. & Ninot, J. M. 2005. Flora manual dels Països Catalans (3a ed.), Edicions 62, Barcelona.

Cadevall, J. & Rothmaler, W. 1936. Flora de Catalunya 6. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

Castroviejo, S. (Coord. gen.) 1986-2012. Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica y Baleares. Real Jardín Botánico (CSIC), Madrid.

Crespo, M. B., López-Alvarado, J., Sáez, L. & Mateo, G. 2012. Sobre la circunscripción y posición taxonómica de Centaurea caballeroi (Compositae). Fl. Montiber. 52: 72-77.

Curcó, A. 2003. Estudis sobre el poblament vegetal del delta de l’Ebre: flora, vegetació i ecologia de comunitats vegetals. Tesi Doctoral, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Devesa, J. A., López, J., Vázquez, F. M. & Gonzalo, R. 2005. Nueva combinación en el género Valeriana L. (Valerianaceae). Lagascalia 25: 257-259.

Erben, M. 1993. Limonium. In: Castroviejo, S., Aedo, C., Cirujano, S., Laínz, M., Montserrat, P., Morales, R., Muñoz Garmendia, F., Navarro, C., Paiva, J. & Soriano, C. (Eds.), Flora iberica 3. Real Jardín Botánico (CSIC), Madrid: 2-143.

Euro+Med 2006-2012. Euro+Med PlantBase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Consultat el 6 de juny de 2012, a http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed

Font, X. 2012. Mòdul Flora. Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya & Universitat de Barcelona, Barcelona. Consultat el 31 d’agost de 2012, a http://biodiver.bio.ub.es/biocat/

Font, X. & Vigo, J. (Eds.) 2008. Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans 15. (ORCA, Atlas Corològic, 15). Secció de Ciències Biològiques (Institut d’Estudis Catalans), Barcelona.

Font, X. & Vigo, J. (Eds.) 2010. Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans 16. (ORCA, Atlas Corològic, 16). Secció de Ciències Biològiques (Institut d’Estudis Catalans), Barcelona.

Font Quer, P. 1950. Flórula de Cardó. Talleres Tipográficos Mariano Clavé, Barcelona.

Galbany-Casals, M., Sáez, L. & Benedí, C. 2006. A taxonomic revision of Helichrysum sect. Stoechadina (Asteraceae, Gnaphalieae). Can. J. Bot. 1203-1232. http://dx.doi.org/10.1139/b06-082

Gavioli, L. 2012. Estudis sobre l’herbari Trèmols de l’Institut Botànic de Barcelona. Màster en Biologia Experimental, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Gesti, J. 2006. El Poblament vegetal dels Aiguamolls de l’Empordà (Arxius de les Seccions de Ciències, 138). Secció de Ciències Biològiques (Institut d’Estudis Catalans), Barcelona. PMid:16529417

Gibert, A. M. 1891. Topografia médica de Vilaseca de Solcina (campo de Tarragona). Imprenta de Amat y Martínez, Barcelona.

Godefroid, S., Vyer, A. de, Stoffelen, P., Robbrecht, E. & Vanderborght, T. 2011. Testing the viability of seeds from old herbarium specimens for conservation purposes. Taxon 60: 565-569.

González, R. 1926. Hongos de España. Brotéria, Sér. Bot. 22: 97-106.

Gutiérrez, C. 1999. Novetats a la flora vascular del Montseny. In: III i IV Trobades d’Estudiosos del Montseny (Monografies, 27). Diputació de Barcelona, Barcelona: 23-25.

Hoyo, R. del, González, V. & Valverde, A. 2006. Stachys maritima Gouan retrobada a les platjes del delta del Llobregat (Barcelona). Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 74: 95-96.

Ibáñez, N. 2003. Dos documents inèdits de Pius Font i Quer sobre el projecte de Flora Hispanica. Collect. Bot. (Barcelona) 26: 163-180.

Ibáñez, N. 2006. Estudis sobre cinc herbaris de l’Institut Botànic de Barcelona. Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona, Barcelona.

ILDIS (International Legume Database & Information Service) 2012. Consultat el 6 de juny de 2012, a http://www.ildis.org

IOPI (International Organization for Plant Information) 1996-2007. Provisional Global Plant Checklist. Royal Botanic

Gardens, Sydney. Consultat el 6 de juny de 2012, a http://bgbm3.bgbm.fu-berlin.de/iopi/gpc/default.asp

Kerguélen, M. 1999. Index synonymique de la Flore de France. Institut National de la Recherche Agronomique, Dijon. Consultat el 6 de juny de 2012, a http://www2.dijon.inra. fr/flore-france

Krupnick, G. A., Kress, W. J. & Wagner, W. L. 2009. Achieving Target 2 of the Global Strategy for Plant Conservation: Building a preliminary assessment of vascular plant species using data from herbarium specimens. Biodivers. & Conservation 18: 1459-1474. http://dx.doi.org/10.1007/s10531-008-9494-1

Lázaro, B. 1900. Contribuciones a la flora de la Península Ibérica. Notas críticas acerca de la flora española (segunda serie). Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 29: 5-176.

López-Pujol, J. 2000. Diversitat isoenzimàtica en dues espècies endèmiques de Catalunya: Petrocoptis montsicciana i Seseli farrenyi. Màster Experimental en Ciències Farmacèutiques, Universitat de Barcelona, Barcelona. PMid:10916665

Martinell, M. C. 2010. Biología de la conservación de especies amenazadas de área de distribución restringida en Cataluña. Tesi Doctoral, Universitat de Barcelona, Barcelona. PMCid:3009647

Mráz, P., Garcia-Jacas, N., Gex-Fabry, E., Susanna, A., Barres, L. & Müller-Schärer, H. 2012. Allopolyploid origin of highly invasive Centaurea stoebe s.l. (Asteraceae). Molec. Phylogenet. Evol. 62: 612-623. http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2011.11.006 PMid:22126902

Nogués, A. 1923. Apuntes para la flora tarraconense. Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 22: 177-218.

Nuet, J. & Panareda, J. M. 1991. Flora de Montserrat 1. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona

Pando, F., Lujano Bermúdez, M. C., Cezón, K & Crespo, A. 1994-2010. HERBAR (3.7): Una aplicación de bases de datos para gestión de herbarios. Unidad de Coordinación de GBIF.ES (CSIC & Ministerio de Ciencia e Innovación), Madrid.

Pons, X. 1994-2011. MiraMon. Geographical information system and remote sensing software. Version 7. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Bellaterra.

Renobales, G. 2012. Gentiana. In: Talavera, S., Andrés, M., Arista, M. P. et al. (Eds.), Flora iberica 11. Real Jardín Botánico (CSIC). Madrid: 5-35.

Rivers, M, Taylor, L., Brummit, N., Meagher, T., Roberts, D. & Lughadha, E. 2011. How many herbarium specimens are needed to detect threatened species? Biol. Conservation 2541-2547. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2011.07.014

Romo, A. 1983. Flora i vegetació del Montsec (i muntanyes veïnes). Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona, Barcelona.

Royo, F., Torres, L. de, Cardero, S., Curto, R., Beltran, J., Arrufat, M. & Arasa, A. 2008. Plantes del Port 1. Equisets i falagueres. Arbres i arbustos. Arbres monumentals. Grup de Recerca Científica «Terres de l’Ebre», Tortosa.

Sáez, L. 1997. Atlas pteridològic de Catalunya i Andorra. Acta Bot. Barcinon. 44: 39-167.

Sáez, L., Aymerich, P. & Blanché, C. 2010. Llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya. Argania Editio, Barcelona.

Soriano, I. 1990. Estudi florístic i geobotànic de la Serra de Moixeró i el massís de la Tosa d’Alp (Pirineus Orientals). Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona, Barcelona.

TPL (The Plant List) 2010. Consultat el 6 de juny de 2012, a http://www.theplantlist.org/

Torres, L. de. 1989. Flora del Massís del Port. Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona, Barcelona.

Tropicos 2012. Consultat el 6 de juny de 2012, a http://www.tropicos.org

Vigo, J. 1983. El poblament vegetal de la vall de Ribes. I. Generalitats. Catàleg florístic. Acta Bot. Barcinon. 35: 3-799.

WCSP (World Checklist of Selected Plant Families) 2012. Consultat el 6 de juny de 2012, a http://apps.kew.org/wcsp

Willkomm, M. 1893. Supplementum Prodromi Florae Hispanicae sive enumeratio et descriptio omnium plantarum inde ab anno 1862 usque ad annum 1893 in Hispania detectarum quae innotuerunt auctori, adjectis locis novis specierum jam notarum. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart.

Willkomm, M. & Lange, J. 1870-1893. Prodromus florae hispanicae seu Synopsis methodica omnium plantarum in Hispania: sponte nascentium vel frequentius cultarum quae innotuerunt. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Kock), Stuttgart.

Descargas

Publicado

2012-12-30

Cómo citar

Nualart, N., Montes-Moreno, N., Gavioli, L., & Ibáñez, N. (2012). L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona com una eina per la conservació dels tàxons endèmics i amenaçats de Catalunya. Collectanea Botanica, 31, 81–101. https://doi.org/10.3989/collectbot.2012.v31.007

Número

Sección

Artículos